Teadus

Teemalehe eesmärk on avada aktuaalsemad soolise võrdõiguslikkuse teemad loodus- ja tehnikateaduste valdkonnas; anda ülevaade teadusvaldkonnas sugude võrdsuse saavutamiseks püstitatud eesmärkidest ning olla teejuhiks probleeme avavate / selgitavate allikate ja erinevate institutsioonide poolt avaldatud publikatsioonide juurde.

Teiseks eesmärgiks on toetada soolise võrdõiguslikkuse seaduses kehtestatud normide täitmist.

Teemaleht on suunatud seadusloojatele, poliitika väljatöötajatele, hariduse, teadus- ja arendustegevusega seotud ametnikele ja ülikoolide ning uurimisinstituutide juhtidele.

Loe edasi teemalehest “Sooline võrdõiguslikkus loodus- ja tehnikateaduste valdkonnas”.