Soolise võrdõiguslikkuse edendamise kaksikstrateegia

Soolõime ja erimeetmed naiste või meeste olukorra parandamiseks on kaks teineteist täiendavat ja toetavat soolise võrdõiguslikkuse edendamise strateegiat, mis koos moodustavad soolise võrdõiguslikkuse edendamise kaksikstrateegia.

Soolise võrdõiguslikkuse edendamise poliitika eesmärk on

  1. kaotada naiste ja meeste vaheline ebavõrdsus;
  2. soodustada naiste ja meeste võrdset osalust ühiskonnas;
  3. tagada mõlemale sugupoole vabadus elada enda kujundatud elu, mida ei piira traditsiooniliselt ettenähtud soorollid või käitumisnormid.

1995. aastal Pekingis toimunud naiste IV maailmakonverentsil lepiti kokku rakendada soolise võrdõiguslikkuse edendamisel kahte teineteist toetavat ja täiendavat strateegiat.

  • Esiteks, kasutada ajutisi erimeetmeid, et parandada alaesindatud või halvemas olukorras oleva sugupoole olukorda ja lahendada soolise ebavõrdsusega seotud sotsiaalseid probleeme.
  • Teiseks, kasutada soolõime strateegiat ehk lõimida soolise võrdõiguslikkuse eesmärk kõikidesse poliitikavaldkondadesse ja meetmetesse, et kindlustada naiste ja meeste olukorra, huvide, võimaluste ja vajaduste võrdväärne arvestamine.

Vt ka ajutiste erimeetmete ja soolõime strateegia võrdlust.