Näiteid ebavõrdse kohtlemise kohta

  • Tööandja jätab värbamisel kõrvale ametikohale sobiva ja hea kvalifikatsiooniga naiskandidaadi seepärast, et tal on väikesed lapsed
  • Tööle otsitakse eesti keelt emakeelena rääkivat inimest
  • Paindlikku töögraafikut või koolitust võimaldatakse vaid noorematele töötajatele
  • Töötaja vallandatakse pärast seda, kui tööandjale on selgunud, et töötaja on gei või lesbi
  • Kool ei võta tööle Jehoova tunnistajast õpetajat
  • Romade laps suunatakse vaimupuuetega lastele mõeldud erikooli, sest ta ei räägi eesti keelt
  • Mustanahalist tudengit ei lasta ööklubisse, sest uksel töötav nn nägude kontrollija on rassist
  • Kuulmispuudega töötaja ei saa osaleda koolitusel, sest puudub viipekeelne tõlge
  • Lapsehoolduspuhkusel viibinud töötaja palk jääb võrreldes teiste võrdväärset tööd tegevate kolleegidega madalamale tasemele, sest tööandja ei ole nõus tema palka tõstma väites, et ta peab end uuesti ametikohal hea töötajana tõestama