Ebavõrdse kohtlemise näiteid

Kui inimest koheldakse tema seksuaalse sättumuse tõttu teistest halvemini, on see ebavõrdne kohtlemine ehk diskrimineerimine.

Näiteks:

  • geile või lesbile makstakse võrdväärse töö eest madalamat töötasu kui heteroseksuaalsele inimesele
  • tööandja maksab omal algatusel peretoetust või võimaldab muud perele või lastele suunatud soodustust üksnes heteroseksuaalsetele töötajatele
  • inimest ei võeta tööle, kui selgub, et ta on gei või lesbi või arvab tööandja, et tegemist on gei või lesbiga
  • töötajat ei edutata tema seksuaalse sättumuse tõttu, kuigi ta on panustanud rohkem kui edutatud kolleeg, kes on heteroseksuaalne
  • töötaja vallandatakse pärast seda, kui tööandjale on selgunud töötaja seksuaalne sättumus.