Raseduse tõttu ebavõrdne kohtlemine

Lapseootel naised on seaduse erilise kaitse all. Tööandjad ei või asetada rasedaid töötajaid ega ka tööle kandideerijaid halvemasse olukorda võrreldes teiste töötajate ja kandidaatidega. Vastasel juhul on tegemist raseduse tõttu ebavõrdse kohtlemisega.  Näiteks on diskrimineeriv käitumine, kui tööandja vallandab naistöötaja pärast seda, kui on saanud teada, et ta ootab last. Kui tööle kandideerija on rase või saab sellest teada pärast konkursi võitmist, ei tohi rasedus olla põhjus, miks inimene ei osutunud sellele töökohale valituks. Võrdõigusvoliniku kantselei aitab raseduse tõttu diskrimineeritud naisi pöörduda töövaidluskomisjoni või kohtusse.

Loe lähemalt: