Küsi nõu kantseleist

Võrdõigusvoliniku kantselei  toetab volinikku tema tegevuses. Kantselei töötajad nõustavad voliniku kantseleisse pöördunud inimesi diskrimineerimise vaidlustes, peavad ühendust teiste institutsioonide ja organisatsioonidega Eestis, Euroopa Liidus ja mujal.

Kantselei töökorraldus on kindlaks määratud soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku ning kantselei põhimääruses.

Millist nõu pakub kantselei?

Kodanikule
Tööandjale
Riigiasutusele
Haridusasutusele