Teabenõue

Teabenõue on taotlus teabe avalikustamiseks. Teabenõudega on tegu, kui soovite tutvuda dokumendiga, mille oleme saanud või koostanud oma tööülesannete täitmisel ning esitatud teabenõude täitmine ei vaja analüüsi ega lisateabe kogumist.

Esitatud teabenõudele vastame hiljemalt viie tööpäeva jooksul. Tähtaega hakatakse lugema teabenõude esitamisele järgnevast tööpäevast.

Teabenõudega võite meie poole pöörduda nii kirjalikult aadressil info[at]svv.ee või kasutades avalduse vormi.

Meil on õigus teabenõude täitmisest keelduda, kui:

  • soovitud teabele kehtivad juurdepääsupiirangud
  • meil ei ole soovitud teavet ja me ei suuda teabe valdajat kindlaks teha
  • Teie esitatud andmed on puudulikud ja ka täpsustamisel ei selgu, millist teavet soovite, või ei ole Teiega võimalik ühendust võtta kontaktandmete puudumise tõttu
  • teabenõude täitmine on väga töömahukas ja nõuab põhjendamatult suuri kulutusi
  • teabenõuet ei saa täita ühekordse teabe väljastamisega.

Teabenõude täitmisest keeldumise korral teatame Teile sellest koos põhjendusega viie tööpäeva jooksul.