Seminar soolõime koolitussüsteemi loomisest

Seminar „Kuidas luua soolõime koolitussüsteemi avalikus sektoris?“ toimus 11. märtsil 2014. Selle eesmärk oli arutada, kuidas luua efektiivne süsteem soolise võrdõiguslikkuse koolituste läbiviimiseks avalikus sektoris, et ametnikud saaksid süsteemselt ja järjepidevalt soolise võrdõiguslikkuse edendamisega tegeleda.

Päevakava

09.45–10.00     Registreerimine ja tervituskohv

10.00 –10.15      Võrdõigusvoliniku kantselei soolise võrdõiguslikkuse spetsialisti Liivi Pehki avasõnad

10.15–10.35       Ülevaade soolõime alasest koolitustegevusest Eestis. Sotsiaalministeeriumi soolise võrdõiguslikkuse poliitika juht Käthlin Sander

10.35 –11.35      Soolise võrdõiguslikkuse alane teadlikkus kui soolõime strateegia rakendamise eeltingimus (Investing in Gender Competence Development – a Precondition for Gender Mainstreaming). Euroopa Liidu Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi (EIGE) soolise võrdõiguslikkuse ekspert Indre Mackeviciute

11.35 –12.30      Lõuna

12.30 –13.30      Koolitus ja nõustamine soolõime strateegia rakendamise vahenditena – Saksamaa ESF soolise võrdõiguslikkuse agentuuri kogemused (Lessons Learnt  in the German ESF – Training and Counselling as Gender Mainstreaming Tools). Saksamaa Liitvabariigi ESF soolise võrdõiguslikkuse agentuuri sotsioloog dr Irene Pimminger

13.30–15.00       Arutelu „Kuidas luua Eestis efektiivset ja jätkusuutlikku koolitussüsteemi soolise võrdõiguslikkuse alase teadlikkuse tõstmiseks avalikus sektoris?“

Arutelu juhivad Sotsiaalministeeriumi soolise võrdõiguslikkuse poliitika juht Käthlin Sander ja võrdõigusvoliniku kantselei soolise võrdõiguslikkuse spetsialist Liivi Pehk.

Seminar toimus koostöös Sotsiaalministeeriumi soolise võrdõiguslikkuse osakonnaga projekti „Soolõime ja õiguskaitsega sugude võrdsuseni“ raames. Tegevust rahastatakse Norra toetustest 2009-2014.

Norway Grants