Infotrükised

Võrdõigusvoliniku kantselei avaldab 2015-2016 aasta jooksul rea infotrükiseid. Materjalide koostamisel pööratakse erilist tähelepanu soolist ja mitmest diskrimineerimist sagedamini kogevate vähemusgruppide ning haavatavate elanikkonnagruppide probleemidele ja vajadustele.

Infotrükised on järgmised:

Trükised ilmuvad 2015. ja 2016. aasta jooksul.

Infotrükiste väljaandmist rahastatakse Norra toetustest 2009-2014.

Norway Grants