Soolõime ja õiguskaitsega sugude võrdsuseni

2013. aastal alustas võrdõigusvoliniku kantselei projektiga “Soolõime ja õiguskaitsega sugude võrdsuseni”.

Projekti käigus suurendatakse kodanike, õigusprofessionaalide ja tööandjate teadlikkust meeste ja naiste võrdõiguslikkusest ning võrdse kohtlemise põhimõttest. Ühtlasi paraneb õiguskaitse soolise ja mitmese diskrimineerimise juhtumites.

Tegevused jagunevad kaheks:

  • tõhusam ja paremini kättesaadav õigusabi diskrimineerimise läbi kannatanud inimestele
  • meeste ja naiste võrdõiguslikkuse edendamine avalikus sektoris.

Projekti rahastatakse Norra toetustest 2009-2014. Projekti eelarve on 700 000 eurot ja see kestab 30. aprillini 2016.

 

 

Norway Grants