Valik voliniku arvamusi

Seoses kaebusega, mis puudutab avaldaja diskrimineerimist tööle värbamisel vanuse tõttu (2014)

Seoses kaebusega Välisministeeriumi vastu, mis puudutab avaldaja diskrimineerimist tööle värbamisel tema rahvuse tõttu (2012)

Seoses kaebusega AS G4S Eesti vastu, mis puudutab avaldaja diskrimineerimist töö tasustamisel ning lapsehoolduspuhkuselt naasmisel kokkuleppele mittevastava töö pakkumisel (2012)