Seksuaalne sättumus

See, kas sa oled gei, lesbi või biseksuaalne, ei tohi olla põhjuseks, et sinusse suhtutakse halvemini kui teistesse. Kõigil lesbidel, geidel ja biseksuaalsetel inimestel (lühendatult LGB) on õigus olla vaba vihast ja vaenust. Sul on õigus ja vabadus olla see, kes sa oled, elada ilma tagakiusamise ja diskrimineerimiseta olenemata sinu seksuaalsest identiteedist ehk sättumusest. Võrdsed õigused tähendavad, et lesbidel, geidel ja biseksuaalsetel inimestel on samasugune õigus vabadele valikutele töö- ja pereelus ning ühiskonnas kaasalöömisel, sh oma veendumuste väljendamisel, kui heteroseksuaalsetel inimestel.

Võrdse kohtlemise seadus keelab inimese diskrimineerimise seksuaalse sättumuse tõttu töö valdkonnas, edutamisel, kutse- ja täiendõppes.

Seksuaalse sättumuse tõttu diskrimineerimine tähendab seda, et üht inimest koheldakse võrreldes teise inimesega halvemini just tema seksuaalse sättumuse pärast.

Loe lähemalt seksuaalse sättumuse tõttu diskrimineerimise kohta.