Infopäevad

EL_struktuuri-_ja_investeerimisfondid_horisontaalneÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskuse eesmärk on suurendada struktuurivahendeid kasutavate ja koordineerivate üksuste teadlikkust soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise põhimõtetest ning soodustada ja toetada nende põhimõtete arvestamist meetmete väljatöötamisel ning rakendamisel.

Infopäevade raames on kompetentsikeskus esinenud sihtgruppidele järgnevate ettekannetega:

10. ja 12. november 2015 meetme “Töölesaamist toetavad teenused” infopäevade ettekanne Tallinnas ja Tartus.

Ettekande materjalid

21. jaanuar 2016 meetme “Töölesaamist toetavad teenused” ekspertide infopäeva ettekanne Innoves.

Ettekande materjalid

23. ja 25. august 2016 (Tallinn, Tartu) Innove infopäev Meede „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused“ tegevused „Eakate, erivajadustega ja toimetulekuraskustega inimestele ning nende pereliikmetele töölesaamist toetavad hoolekandeteenused“

Ettekande materjalid

30. ja 31. august 2016 (Tallinn, Tartu) Innove infopäev meede „Töölesaamist toetavad teenused“

Ettekande materjalid

21. ja 23. september 2016 (Tallinn, Tartu) Archimedes infopäeva raames, tegevus “Teaduse populariseerimine” alategevuse “Teeme+”, “Võrdsete võimaluste tagamine LTT valdkonna populariseerimisel”

Ettekande materjalid

1. november 2016 (Pärnu) Kohtumine Pärnu maakondliku arengukeskuse esindajatega.

Ettekande materjalid

8. november 2016 (Tallinn) kohtumine Harju maakondliku arengukeskuse esindajatega.

Ettekande materjalid

20. ja 23. jaanuar 2017 (Tallinn, Tartu) Innove infopäev, meede “Koolide, kogukonna ja ettevõtjate koostöö toetamine ettevõtlusõppe praktilisemaks muutmiseks“

Ettekande materjalid

16. veebruar 2017 (Tallinn) Innove infopäev , Euroopa Sotsiaalfondi meede „Õpetajate, koolijuhtide ja noorsootöötajate professionaalse arengu toetamine” tegevuse “Tänapäevase õpikäsituse rakendamine ning kompetentsikeskuste arendamine Tallinna Ülikoolis ja Tartu Ülikoolis” alategevuste taotlusvoor “Õpetajate täiendusõpe”.

Ettekande materjalid