Horisont 2020

SOOLISE MÕÕTME LÕIMIMINE HORISONT 2020 PROJEKTIDES

Sooline võrdõiguslikkus puudutab Horisont 2020 projektide kõiki tegevusi. Taotluse koostamisel tuleb soolist mõõdet arvestada nii ettepanekute sisus kui ka inimressurssides. Abimaterjali koondatud informatsioon on mõeldud nii taotluste esitajatele kui ka hindajatele. Välja on toodud Horisont 2020 raamprogrammi juures korduma kippuvad küsimused antud valdkonnas.

Soovitame lisaks lugeda teaduse ja innovatsiooni valdkonna teemalehte.

horisont 2020 esileht

 

 

 

 

Soolise mõõtme lõimimine Horisont 2020 projektides, 2016.

 

 

 

EL_struktuuri-_ja_investeerimisfondid_horisontaalne