Horisontaalne sooline segregatsioon

Horisontaalne sooline segregatsioon (ingl horizontal gender segregation) tähistab olukorda, kus ühtedes tegevusvaldkondades või kutsealadel domineerivad naised, samas kui teistes mehed.

Näiteks iseloomustab tööturu horisontaalset segregatsiooni asjaolu, et ehituses töötavad valdavalt mehed (üle 93%), samas kui tervishoius ja hoolekandes on meeste osakaal alla 9% ja naiste osakaal üle 91%. (Statistikaamet 2013)

Vt ka vertikaalne sooline segregatsioon.