Uudised ja pressiteated

Kuidas mõõta soolist võrdõiguslikkust?

03.03.2014

Merle Paats, lähetatud riiklik ekspert, EIGE Lae artikkel alla

Teel sooliselt võrdõiguslikku ühiskonda: püstitatud eesmärgid

„Teatavasti tuuakse pingeridades ja aruannetes soolise ebavõrdsuse indikaatorina välja naiste puudumist või ülimat nappust Eesti poliitilises tipus. Kui valitsuses istub 12ne mehe keskel 1 naine,

Sooline võrdõiguslikkus – võti paremasse ühiskonda

30.09.2013

Kadi Viik, Inimõiguste Keskuse võrdse kohtlemise ekspert

Lae artikkel alla

Sooline võrdõiguslikkus lähtub inimõiguste põhimõttest, et inimesed sünnivad vabadena ja võrdsetena. Võrdsetena selles mõttes, et mehed ja naised on seaduse ees võrdsed, neil on õigus saada haridust, käia vabalt valimas, …