Uudised ja pressiteated

Naised poliitikasse ja juhtideks, kuid tüdrukud peavad oskama eelkõige süüa teha. Soolise võrdõiguslikkuse monitooring 2013

16.10.2014

Marju Raju, Sotsiaalministeeriumi analüütik

Lae artikkel alla

Septembri keskel tutvustas Sotsiaalministeerium järjekordse soolise võrdõiguslikkuse monitooringu tulemusi , mille andmete kogumine toimus 2013. aastal (Faktum & Ariko), põhjaliku analüüsi koostasid Tallinna Ülikooli Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituudi (RASI) teadlased. Monitooringul on kaks …

Muutunud julgeolekuolukord puudutab kõiki kodanikke

16.10.2014

Ingrid Mühling, PR Partner OÜ strateegiline konsultant, kaitseväe peastaabi pressijaoskonna ülem aastatel 2009-2014

Lae artikkel alla

Naised riigikaitses on teema, mis viimastel aastatel on eeskätt tänu muutustele kaitseväeteenistuse seaduses saanud avalikkuses üksjagu tähelepanu. Muutunud julgeolekuolukord tõstatab küsimuse, milliste muutustega peavad …

Miks poisid koolist kaovad?

21.08.2014

Elo-Maria Roots, kasvatusteaduste magister

Lae artikkel alla

Poiste õppeedukus on palju halvem kui tütarlastel, nad puuduvad koolist põhjuseta ja jätavad õigeks ajaks õppimata palju sagedamini kui tüdrukud. Samal ajal kurdavad nad vähem õppetöö üle jõu käiva koormuse ja tervisehädade üle. …

Sooline palgalõhe pole kasulik kellelegi, ka meestele

21.08.2014

Merle Paats, Statistikaameti projektijuht Maretta Lunev, Statistikaameti analüütik

Lae artikkel alla

Üks Euroopa Liidu põhiväärtusi on naiste ja meeste võrdne kohtlemine, mida on silmas peetud juba enam kui pool sajandit, kui 1957. aasta Rooma lepingusse pandi kirja põhimõte „võrdse töö …