Uudised ja pressiteated

Strateegilisest hagelemisest – olukord ja väljavaated Eestis

21.04.2015

Mari-Liis Sepper, võrdõigusvolinik

Võrdõigusvoliniku kantselei võttis mõned aastad tagasi kasutusele mõiste strateegiline hagelemine, mille ingliskeelseks angloameerika õigussüsteemis tuntud vasteks on strategic litigation. Millega on tegu? Hagelemine tähistab pidevat kohtuskäimist, mitte ühekordset hagemist. Strateegiliselt hagelevad organisatsioonid ja asutused, kelle eesmärgiks on …

Erakondade valimisplatvormides puuduvad selged visioonid soolise võrdsuse edendamiseks

18.02.2015

Ülle-Marike Papp, soolise võrdõiguslikkuse ekspert Lae artikkel alla

Riigikogu XIII koosseisu valimisteks koostatud erakondade programmilisi lubadusi on tänaseks analüüsitud ja võrreldud arvukatest aspektidest alates lubaduste kulukusest ja inimõiguste järgimisest kuni nende populistlikkuseni. Meediakanalid korraldavad valimisdebatte ja probleemilahendusturniire, erinevad huvigrupid omakorda …

Mitmed teravad probleemid tulenevad soolisest ebavõrdsusest. Miks on vaja Sotsiaalse turvalisuse, kaasatuse ja võrdsete võimaluste arengukava?

05.01.2015

Katri Eespere, Sotsiaalministeeriumi soolise võrdõiguslikkuse osakonna juhataja

Lae artikkel alla

„Sotsiaalse turvalisuse, kaasatuse ja võrdsete võimaluste arengukava aastateks 2016-2023“, mille algatajaks ja eestvedajaks on Sotsiaalministeerium, on oma ulatuselt üks ambitsioonikamaid strateegiadokumente. Teemavaldkondadena hõlmab see sotsiaalkindlustuse, hoolekande, vaesuse, soolise võrdõiguslikkuse ja …