Uudised ja pressiteated

Valmis esimene tervikpilt Eesti inimeste võrdsusest ja ebavõrdsusest

09.03.2016

Tartu ülikooli RAKE koostatud värskes uuringus vaadati esimest korda koos soolist ja ealist võrdust, rahvusvähemuste, puudega inimeste ja LGBT inimeste olukorda olulistes elukvaliteeti mõjutavates valdkondades. Võrdõigusvoliniku kantselei tellitud uuring on vajalik otsustajatele inimeste tulevikku puudutavate otsuste tegemisel.

Võrdõigusvolinik Liisa Pakosta …

Võrdõiguslikkuse mõõtmise mudeli “Kellel on Eestis hea, kellel parem” esitlus

04.03.2016

9. märtsil esitleme võrdõiguslikkuse mõõtmise mudelit „Kellel on Eestis hea, kellel parem“. Tartu Ülikooli rakendusuuringute keskus RAKE töötas võrdõigusvoliniku tellimusel välja metoodika,  millega saab mõõta, kui võrdsed on Eestis erinevate elanikkonnagruppide võimalused elada rahulduspakkuvat elu. Mudel annab tervikpildi erinevate inimeste …

2015. aastal pöördus voliniku poole rohkem puudega inimesi

14.01.2016

2015. aastal pöördus oma murega võrdõigusvoliniku poole 209 inimest. Võrdõigusvoliniku kantseleilt nõustamist küsivate inimeste arv jätkas seega ka 2015. aastal kasvamist. Tooni andsid lapsevanemate küsimused oma õiguste kohta, neist suurem osa oli seotud lapsehoolduspuhkuselt naasmisega. Nähtavalt rohkem kui varasemalt oli …

RMK ja Puhta vee teemapark liitusid SIIA SAAB märgiga

30.12.2015

Ligipääsetavuse hea tahte märgiga SIIA SAAB liitusid Riigimetsa Majandamise Keskus ning Järva- ja Lääne-Viru maakonnas asuv Puhta vee teemapark, kes pakuvad looduses puhkamise võimalusi, mida saavad kasutada ka erivajadustega inimesed.

Võrdõigusvolinik Liisa Pakosta sõnul on RMK tegevus ja Puhta vee …