Uudised ja pressiteated

Nõustamine võrdse kohtlemise teemal – 20. aprill 2016 Tallinnas

15.04.2016

20. aprillil 2016 kell 14.00-16.00 Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku kantseleis (Endla 10a, Tallinn)

• Kas sa ei ole saanud tööle, sest sul on väikesed lapsed? • Kas sulle makstakse vähem palka kui samaväärset tööd tegevale kolleegile, sest sa …

Valmis veebinõu tööandjatele võrdsest kohtlemisest

17.03.2016

Võrdõigusvolinik avas täna praktilise veebiportaali „Hea tööandja“, kust tööandjad leiavad vastuseid igapäevases tööelus sageli ette tulevatele küsimustele. Veebikeskkond aitab asutustel ja ettevõtetel orienteeruda võrdse kohtlemise temaatikas ning on abiks tööandjatele hea ja õiguspärase töökultuuri loomisel. Veebikeskkond asub aadressil http://heatooandja.vordoigusvolinik.ee/ ning …

Valmis esimene tervikpilt Eesti inimeste võrdsusest ja ebavõrdsusest

09.03.2016

Tartu ülikooli RAKE koostatud värskes uuringus vaadati esimest korda koos soolist ja ealist võrdust, rahvusvähemuste, puudega inimeste ja LGBT inimeste olukorda olulistes elukvaliteeti mõjutavates valdkondades. Võrdõigusvoliniku kantselei tellitud uuring on vajalik otsustajatele inimeste tulevikku puudutavate otsuste tegemisel.

Võrdõigusvolinik Liisa Pakosta …

Võrdõiguslikkuse mõõtmise mudeli “Kellel on Eestis hea, kellel parem” esitlus

04.03.2016

9. märtsil esitleme võrdõiguslikkuse mõõtmise mudelit „Kellel on Eestis hea, kellel parem“. Tartu Ülikooli rakendusuuringute keskus RAKE töötas võrdõigusvoliniku tellimusel välja metoodika,  millega saab mõõta, kui võrdsed on Eestis erinevate elanikkonnagruppide võimalused elada rahulduspakkuvat elu. Mudel annab tervikpildi erinevate inimeste …