Uudised ja pressiteated

Raport: majanduskriis mõjutas enim kõige haavatavamaid ühiskonnagruppe

20.06.2013

Euroopa Nõukogu inimõigusvoliniku täna avaldatud raport Eesti kohta kutsub üles tegelema puuetega inimeste kõrge töötusega ning parandama rahvusvähemuste olukorda. Ühtlasi soovitab raport tugevdada võrdõigusvoliniku kantseleid.

Euroopa Nõukogu inimõiguste volinik Nils Muižnieks avaldas täna raporti inimõiguste olukorrast Eestis, raport käsitleb ka

Võrdõigusvolinik tõhustas abi diskrimineerimise läbi kannatanutele

17.06.2013

Võrdõigusvolinik Mari-Liis Sepper esitles täna Riigikogu põhiseaduskomisjonile voliniku 2012. aasta tegevuse aruannet. 2012. aastal oli võrdõigusvoliniku prioriteet osutada mitmekülgsemat ja tulemuslikumat õigusabi diskrimineerimise läbi kannatanutele.

„Inimeste teadlikkus oma õigustest, sh sellest, mis on sooline diskrimineerimine ja diskrimineerimine lapsevanemaks olemise tõttu, …

Indeks: Eesti on poolel teel naiste-meeste võrdõiguslikkuseni

14.06.2013

Euroopa Liidu soolise võrdõiguslikkuse indeks näitab, kui kaugel on liikmesriigid naiste ja meeste võrdsuse saavutamisest. Eesti on ELi riikide seas võrdõiguslikkuse taseme poolest 14. kohal. Kõige suurem ebavõrdsus valitseb Eestis kahes olulises indeksi mõõdetavas valdkonnas – võimu ja raha valdkonnas.…

Võrdõigusvolinik: Eesti riik ei nõustu rassistlike väljaütlemistega

31.05.2013

Kõigi õigus olla vaba diskrimineerimisest on oluline inimõigus. Kellelgi ei ole aga õigust väljendada end solvavalt või kutsuda üles vihkamisele, rassismile ja inimeste sildistamisele nende etnilise päritolu, nahavärvuse või usuliste veendumuste tõttu. Eesti kui demokraatlik ühiskond ei saa sellise käitumisega …