Uudised ja pressiteated

Konkursiteade – Puuetega inimeste õiguste nõunik (lapsehoolduspuhkuse asendaja)

12.09.2016

Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik kuulutab välja konkursi puuetega inimeste õiguste nõuniku värbamiseks lapsehoolduspuhkuse ajaks. Otsime inimest, kes sooviks areneda koos meiega ja südamest aidata eriliste vajadustega inimesi nende põhiõiguste kaitsel.

Puuetega inimeste õiguste nõuniku tööülesanneteks on:

    Võrdõigusvoliniku kantseleisse

Konkursiteade – Voliniku nõunik (lapsehoolduspuhkuse asendaja)

12.09.2016

Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik kuulutab välja konkursi voliniku nõuniku värbamiseks tähtajaliselt lapsepuhkusel oleva ametniku asendamise ajaks. Otsime inimest, kes sooviks areneda koos meiega ja südamest aidata inimesi nende põhiõiguste kaitsel. Töötamine on võimalik nii täis- kui ka osakoormusega, …

Sooline võrdõiguslikkuse ja Euroopa pingutused – Sandra Kurs

26.08.2016

Sandra Kurs,

Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku kantselei praktikant

 

Kõigil inimestel on võõrandamatud inimõigused ja inimväärikus. Seaduse ees on kõik võrdsed.  Kedagi ei tohi diskrimineerida rahvuse, rassi, nahavärvuse, soo, keele, päritolu, usutunnistuse, poliitiliste või muude veendumuste, samuti varalise …

Võrdne kohtlemine projektides – kasulikku projektide taotlejatele ja rakendajatele

26.08.2016

Iivika Kalden,

EL Ühtekuuluvuspoliitika fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

 

Juba terve aasta on Võrdõigusvoliniku kantselei juures tegutsenud EL Ühtekuuluvuspoliitika fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus. Võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus on nõustamis- ja koolitusüksus, mille ülesanne on suurendada struktuurivahendeid kasutavate ja koordineerivate üksuste teadlikkust soolise võrdõiguslikkuse ja …

Viljandi Paalalinna Kool liitus esimese üldhariduskoolina SIIA SAAB märgiga

19.04.2016

Ligipääsetavuse hea tahte märgiga SIIA SAAB liitub Viljandi Paalalinna Kool, kes tubli munitsipaalkoolina kaasab erinevate vajadustega õpilasi. Kui uute koolide ehitamisel on ligipääsetavus juba norm, siis vanade koolimajade kohandamine nõuab kooliperelt pühendumist.

Võrdõigusvolinik Liisa Pakosta sõnul on väga oluline, et …