Uudised ja pressiteated

KANTSELEI KOLIB UUTESSE RUUMIDESSE – ROOSIKRANTSI 8B.

27.12.2016

NB! KANTSELEI KOLIB UUTESSE RUUMIDESSE – ROOSIKRANTSI 8B.

ÜLDTELEFON ON ENDISELT+ 372 6269 059 JA VOLINIKU TELEFON +372 5026191.

Avaldusi saab endiselt saata aadressile avaldus[at]svv.ee või kasutades meie veebipõhist vormi, mille leiate siit.

Kaasavast haridusest struktuurifondide rahastatud tegevustes

20.10.2016

Iivika Kalden

EL ühtekuuluvuspoliitika fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

 

Hariduspoliitikas lähtub Eesti kaasava hariduse põhimõttest. See tähendab, et kõikidele lastele, olenemata nende erinevatest vajadusest, peab riik looma kõik tingimused hariduse omandamiseks tavakoolis. Kaasav haridus annab haridusliku erivajadustega lastele võimaluse juba koolipingis …

Konkursiteade – Puuetega inimeste õiguste nõunik (lapsehoolduspuhkuse asendaja)

12.09.2016

Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik kuulutab välja konkursi puuetega inimeste õiguste nõuniku värbamiseks lapsehoolduspuhkuse ajaks. Otsime inimest, kes sooviks areneda koos meiega ja südamest aidata eriliste vajadustega inimesi nende põhiõiguste kaitsel.

Puuetega inimeste õiguste nõuniku tööülesanneteks on:

    Võrdõigusvoliniku kantseleisse

Konkursiteade – Voliniku nõunik (lapsehoolduspuhkuse asendaja)

12.09.2016

Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik kuulutab välja konkursi voliniku nõuniku värbamiseks tähtajaliselt lapsepuhkusel oleva ametniku asendamise ajaks. Otsime inimest, kes sooviks areneda koos meiega ja südamest aidata inimesi nende põhiõiguste kaitsel. Töötamine on võimalik nii täis- kui ka osakoormusega, …

Sooline võrdõiguslikkuse ja Euroopa pingutused – Sandra Kurs

26.08.2016

Sandra Kurs,

Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku kantselei praktikant

 

Kõigil inimestel on võõrandamatud inimõigused ja inimväärikus. Seaduse ees on kõik võrdsed.  Kedagi ei tohi diskrimineerida rahvuse, rassi, nahavärvuse, soo, keele, päritolu, usutunnistuse, poliitiliste või muude veendumuste, samuti varalise …