Volinik on Euroopa Liidu liikmesriikide koostöö kontaktpunktiks

07.07.2017

Alates 6. mai 2017 on volinik Euroopa Liidu liikmesriikide koostöö kontaktpunkt Euroopa Liidu ja Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi kodanikest töötajate ning nende pereliikmete vaba liikumise õiguse teostamise toetamiseks.