Tulemas seminar strateegilisest lähenemisest diskrimineeritute õiguste kaitsel

06.04.2015

Võrdõigusvoliniku kantselei korraldab 10. aprillil õigusspetsialistidele ja huvikaitseorganisatsioonidele suunatud seminari „Strateegiline lähenemine diskrimineeritute õiguste kaitsel“.

Seminari peamine eesmärk on tõsta seminaril osalejate teadlikkust strateegilisest hagelemisest kui tegevusest ning tutvustada seda, kuidas saavad juristid, huvikaitseorganisatsioonid ja võrdõigusvoliniku kantselei strateegilise hagelemise kaudu kaitsta paremini diskrimineeritute õiguseid.

Seminaril jagavad oma kogemusi Vera Egenberger diskrimineeritute õiguseid kaitsvast MTÜst (Büro zur Umsetzung von Gleichbehandlung e.V.) Saksamaalt ja Anne McKernan Põhja-Iirimaa võrdõigusorganist (Equality Commission for Northern Ireland). Mõlemad esinejad on tunnustatud õigusprofessionaalid ning neil on pikaaegne kogemus strateegilise hagelemise läbiviimisel.

Seminari teises pooles toimub paneeldiskussioon, kus saavad sõna Eesti eksperdid, kes esindavad strateegilise hagelemise erinevaid osapooli. Seminaril kuuleme nii huvikaitseorganisatsiooni, advokaadi kui ka justiitsministeeriumi asekantsleri seisukohti erinevates strateegilise hagelemise sõlmküsimustes ja probleemkohtades. Samuti antakse seminaril ülevaade võrdõigusvoliniku kantselei tegevustest ja tulemustest strateegilise hagelemise valdkonnas.

Programm 

10.15-10.30        Registreerimine ja tervituskohv
10.30-10.40        Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku Mari-Liis Sepperi avasõnad
10.40-11.25      Devising and implementing a strategic approach to discrimination litigation:  the experience of the Equality Commission for Northern Ireland (ettekanne on inglise keeles) Põhja-Iirimaa võrdõigusorgani (Equality Commission for Northern Ireland) õigusteenuste juht Anne McKernan
11.25-12.10        Strategic litigation – An instrument to implement the right to equal treatment  (ettekanne on inglise keeles) Diskrimineeritute õiguseid kaitsva MTÜ (Büro zur Umsetzung von Gleichbehandlung e.V.) juht Vera Egenberg
12.10-12.40        lõuna
12.40-13.50        Paneeldiskussioon teemal „Kuidas sobitub strateegiline hagelemine Eesti õigussüsteemi?“ Diskussiooni juhib võrdõigusvolinik Mari-Liis Sepper.
Arutelul osalevad justiitsministeeriumi õiguspoliitika asekantsler Kai Härmand, Eesti Inimõiguste Keskuse juhtaja Kari Käsper ja vandeadvokaat Kalle-Kaspar Sepper.

Seminar toimub projekti „Soolõime ja õiguskaitsega sugude võrdsuseni“ raames. Tegevust rahastatakse Norra toetustest 2009-2014.

Norway Grants