Koolitus psühholoogidele ja terapeutidele

13.04.2015

Võrdõigusvoliniku kantsele korraldab 15.-16. aprillil koolituse psühholoogidele, psühhiaatritele ja terapeutidele „Kuidas aidata diskrimineerimise, kiusamise ja ahistamise tõttu kannatanuid?“

Kahepäevase koolituse viivad läbi kogenud Islandi kliinilised psühholoogid Einar Gylfi Jonsson ja Thorkatla Adalsteindottir, kes on nõustanud diskrimineerimise, kiusamise ja ahistamise tõttu kannatanuid üle kolmekümne aasta.

Koolituse eesmärk on avada diskrimineerimise ja ahistamise mõisteid, arutleda diskrimineerimise mõju üle kannatanule ning tutvustada erinevaid nõustamismeetodeid ja teraapiaid, millega diskrimineeritut aidata.

Koolitus toimub projekti „Soolõime ja õiguskaitsega sugude võrdsuseni“ raames. Tegevust rahastatakse Norra toetustest 2009-2014.

Norway Grants