Detsembri soolõime uudiskiri kirjutab Sotsiaalse turvalisuse, kaasatuse ja võrdsete võimaluste arengukavast

16.12.2014

Soolõime uudiskirja detsembrinumbris saab sõna Sotsiaalministeeriumi soolise võrdõiguslikkuse osakonna juhataja Katri Eespere, kes kirjutab järgmisel aastal valmivast Sotsiaalse turvalisuse, kaasatuse ja võrdsete võimaluste arengukavast. Katri Eespere nendib, et paljude aktuaalsete sotsiaalsete probleemide puhul – olgu selleks perevägivald, prostitutsioon, laste vaesus, tööturu segregatsioon või  raskused töö-, pere- ja eraelu ühitamisel – ei osata näha seoseid soolise ebavõrdsusega, mistõttu tegeletakse pigem probleemi sümptomite kui põhjustega. Uues arengukavas soovib Sotsiaalministeerium neid seoseid tugevamalt rõhutada ja pakkuda probleemidele lahendusi. Peale selle räägime uudiskirjas lähemalt õigusaktide soolise mõju hindamise hetkeseisust ja võimalustest.

Lõppeva liikumisaasta puhul saab uudiskirjast lugeda intervjuud tipptreener Tatjana Jaansoniga ning tutvustame ühtlasi võrdõigusvoliniku kantselei saadetud ettepanekuid Eesti spordipoliitika põhialuste väljatöötamisele.

Lugeda saab Soome, Islandi ja Austria näiteid, milliste poliitikameetmetega soosida isade vanemapuhkuse võtmist.

Detsembri soolõime uudiskiri

Norway Grants