Haapsalus saab tasuta õigusnõu

18.08.2014

Neljapäeval, 21. augustil nõustab võrdõigusvolinik Mari-Liis Sepper inimesi võrdse kohtlemise küsimustes Lääne maavalitsuses Haapsalus.

„Saame aidata olukorras, kus inimest on tööl või töökohale kandideerimisel halvemini koheldud seepärast, et ta on lapseootel, väikelapse ema, puudega või vanem inimene. Näiteks kui tööandja ei võta tööle naist, saades teada, et peres kasvavad väikesed lapsed. Kui lapsehoolduspuhkuselt naasjat ei võeta tagasi endisele töökohale. Kui paindlikku töökorraldust või edutamist pakutakse ainult noorematele töötajatele,“ loetles võrdõigusvolinik Mari-Liis Sepper levinumaid olukordi, kus diskrimineerimine aset leiab .

Nõustamisele oodatakse inimesi, kes on kogenud, et neid on tööelus või muus olukorras asetatud halvemasse olukorda nende soo, lapsevanemaks olemise, rahvuse, vanuse, nahavärvuse, usundi, puude või seksuaalse identiteedi tõttu.

Võrdõigusvolinik annab õiguslikku nõu selle kohta, kas kedagi on antud olukorras ebavõrdselt koheldud ja kuhu oma õiguste kaitseks pöörduda.
Võrdõigusvoliniku kantselei saab aidata inimesel esitada kaebuse ja hagi töövaidluskomisjoni või kohtusse, et mõista kannatanule välja hüvitis.

Nõustamisele tulles võib jääda anonüümseks, samuti ei pea avaldama väidetava diskrimineerija nime. Oodatud on ka esindusorganisatsioonide töötajad ja ametnikud, kes vajavad abi oma klientide nõustamisel.

Nõustamine toimub 21. augustil kell 11.00 – 14.00 Lääne maavalitsuses (Haapsalu, Lahe 8), I korrusel ruumis 4.  Ratastoolis liikujale on ligipääs hoovi poolt! Nõustamine on tasuta.

Palume võimalusel nõustamisele eelnevalt registreeruda telefoni või e-kirja teel: 626 9059; info@svv.ee. Registreerumisel palume lühidalt kirjeldada oma küsimust.

Maakondlik õigusnõustamine toimub projekti „Soolõime ja õiguskaitsega sugude võrdsuseni“ raames, mida rahastatakse Norra toetustest 2009-2014.