Juunikuu soolõime uudiskirja fookuses on seksuaalne ahistamine

11.06.2014

Hiljuti valminud Praxise uuringust selgus, ei ahistamist ei osata nappide teadmiste tõttu ära tundagi, rääkimata sellest, et ennast ja teisi selle eest kaitsta. Ka kiputakse pahatihti pidama kaasvastutajaks ahistamise ohvrit. Juunikuu soolõime uudiskirjas ongi fookuses ahistamine. Soolise võrdõiguslikkuse ekspert Ülle-Marike Papp analüüsib seksuaalse ja soolise ahistamise seost organisatsioonikultuuriga. Võrdõigusvolinik Mari-Liis Sepper vaatleb ahistamise juriidilist poolt ja õiguskaitset.

Teise suurema teemana vaatleb uudiskiri naiste poliitilist esindatust. Viimastel europarlamendi valmimistel pääses Eestit esindama kolm meest ja kolm naist. Politoloog Tõnis Saarts analüüsib oma artiklis seda, miks ei peegeldu seesugune sooline tasakaal Eesti poliitilistes institutsioonides.

Uudiskiri toob lugejateni ka mitu ülevaadet arengutest soolise võrdõiguslikkuse vallas nii meil kui ka teistes Euroopa Liidu riikides. Võrdõigusvoliniku 2013. aasta tegevuse aruanne sisaldab hinnangut ka Eesti valitsuse sellesuunalisele tegevusele.

Soolõime uudiskiri valmib projekti “Soolõime ja õiguskaitsega sugude võrdsuseni“ raames. Projekti rahastatakse Norra toetustest 2009-2014 .