Naiste ja meeste võrdõiguslikkus
Naiste ja meeste võrdsus on saavutatud, kui naised ja mehed on võrdsed nii õigustelt kui ka tegelike võimaluste poolest nende elu erinevatel ajahetkedel.
Võrdne kohtlemine
Kõigil inimestel on võõrandamatu inimväärikus ja õigused. Seaduse ees on kõik võrdsed. Kedagi ei või kohelda halvemini tema soo, rahvuse, nahavärvuse, vanuse, puude, usundi, veendumuste või seksuaalsuse tõttu.
Soolõime
Sooline võrdõiguslikkus on põhimõte, mis puudutab kõiki eluvaldkondi. Riigivalitsemisel ja poliitika kavandamisel tuleb pidada silmas sugude võrdsuse eesmärki. See tähendab, et mõlema soo olukorda, huve, kogemusi ja vajadusi võetakse arvesse.

KONKURSS VÕRDSE KOHTLEMISE NÕUNIKU AMETIKOHALE

Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik otsib oma meeskonda nõunikku, kes nõustab Euroopa Liidu struktuuritoetuste rakendamisega seotud üksusi soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise nõuetes.

Nõuniku tööülesanneteks on:

    võrdse kohtlemise ja Eesti elu edendamine; õigusaktide ja juhtumite analüüs ja õigusliku hinnangu

Liisa Pakosta blogi

08.08.2017 Mis on ohvristumine ja kuidas seda ennetada?
01.08.2017 10 ettepanekut vanemahüvitise parandamiseks
01.07.2017 Liisa Pakosta kiitus vapratele tantsijatele: eile lükati ümber kahtlus, kas meie lapsed ikka on tugevast puust!
09.06.2017 Intervjuu Austraalia naiste ja tüdrukute saadikuga
10.04.2017 Liisa Pakosta esitleb: naisvõimlemiskava palgalõhepäevaks, taustamuusika ja mobiilihelinaga